Back

 

C. V:       

Jan-Erik Beck                                                                     10.08.09

Født: 16.12.1959. København. Bor og arbeider i Moss  

Utdannelse:                 

 

Einar Granum Tegne og Maleskole 1980 - 1982.

 Kunstakademiet i Trondheim 1984 - 1988.

 

Separat utstilling  

 

Trondhjem Kunstforening 1990.

"Billed Rom" UKS 1991.

Galleri 12B. Fredrikstad. 1992.

Galleri Nebb - X. Oslo. 1994.

 Galleri F 15 1996

"Tension" Vestfold Kunstnersenter Haugar 1999

 "Emning" Prosjektrommet Galleri F15 1999

"Fall" Moss Kunstforening 2002

alleri X Son 2002

Galleri lll         2002

"Proden" Vardø 2005

 

 

Gruppe & Tema: 

 

SKIBOLI (NTH) 1987.

 "FUGLEKASSER & FUGLEBRETT" F-15. 1991.

KUNSTFESTIVAL Moss Kunstforening. 1992.

"KRUSIFIKS" Fredrikstad Kunstforening. 1993

"MOSAIKK" F-15. 1994.

"LABYRINTH" Trondhjem Kunstforening 1995

"1500 MOSS" 1995

UBILÆUMS UTSTILLING Norsk Billedhoggerforening 1996

"BARNDOM" Sarpsborg Kunstforening 1997

GALLERI NEBB - X Oslo 1997

”Gruppe – X” Trondhjem Kunstforening 1999

"NORGESPAKKEN" - Galleri lll 1999

 "GRUPPE X" Porsgrunn 1999

 NORSK STÅLSKULPTUR FRA 1960-2000

 Nils Ås Kunstner verksted Innerøy 2001

"AD LIB" Galleri Trans Art 2001

"TRASS" GRUPPE X GALLERI KUN KUNST 2001        

SKULPTUR Aker Brygge 2003

”GRUPPE X” Galleri Henrik Gerner 2003

 ”UNG 2003” Galleri F 15 2003

 ”GRUPPE X” Fossekleiva 2004

 "ETAP" GRUPPE X, Gran Hotel Vardø 2005

  ”Skulptur” Spydeberg kunstforening 2006

Prosjektrommets Jubilæumsutstilling Moss utstillingshall 2006

Galleri F15 40 års Jubilæumsutstilling 2006

”BALKE-X” Balke gård Gruppe X 2006

”GRUPPE X” Fossekleiva 2009

 

Landsdels - &

Årsutstillinger:            

 

Midtnordiske Kunstdager, Trondheim.

UKS Vårutstilling 1987.

Trøndelagsutstillingen 1988.

 Kunstnerforbundets Juniutstilling Oslo 1989.

 Desemberutstillingen Trondheim K.F. 1991

 Statens Høstutstilling 1988, 91, 92, 93, 97, 02

 Østlands Utstillingen 2004

 

Innkjøp:                

 

Norsk Kulturråd 1987, 1991 & 1994.

Østfold fylke 1992.

Trondhjem Kunstforening 1995

Trondheim Kommune 1995

 

Utsmykkinger:                                        

                                     

St. Croix, Fredrikstad.  1994.

Porsnes VG, Halden. 1995.

Bastø 1, Moss - Horten

Rekustad nye skole 1998

Kambo skole 1999

Forsvarets Tele og datasenter Kolsås 2000

Omsorgsboliger Fredrikstad 2002/04     

Tiller Eldre og bosenter Trondheim 2002

Mysen barne og ungdomsskole 2003

Papirarbeideren, Ranheim 2007/2008

Sandvika Videregående 2007/2008

 

Stipend:                   

 

BKH`s akademistipend 1988.

Statens etableringsstipend 1989.

Vederlagsfondet 1990, 92, 93, 98, 03, 04 & 06

BKH materialstipend 1996

Østfold Fylkeskommune 1997, 2002

Østfold Energi AS hederspris 1997

Norsk Kulturfonds utstillingsstipend 1999

Statens Arbeidsstipend 2000 -2001

 

Verv:                           

 

Styret for ØBK, ØKS & F- 15. 1989-1995.

Moss K.F. 1994 -99.

Mølla Kunstskole. 1994 -96.  Momentum 1997-2001.

NBK Stipendkomite 2001-2002

Jurymedlem Østlandsutstillingen 2009-10

 

JAN-ERIK BECK KROSSERN 8 N-1513 MOSS

TLF/FAX 0044 69271297 / 90 088 925.

lund-bec@online.no GRUPPE-X. no

 

 

 

Annen virksomhet:

 

Avholdt kurs i bronsestøping ved Kunstakademiet i

Trondheim 1987/88. Deltatt i Østfold Fylkeskommunes formidlingsprosjekt

overfor skoleverket ”Kjøp en Kunstner” 1990-92. Tilknyttet som faglærer

ved kulturskolen i Sarpsborg 1993-96. Utstillingsteknikker Galleri F 15 1996-2006.

Konsulent KORO.

Utstillingsarkitekt for ”Pakkhus” Momentum 1998. Båtperformanse for Momentum i forbindelse med formidling av utstillingen 2006.  Lærer Mølla Kunstskole 1998-2006. Lærer Granum Kunstfagskole 2006-.