tilbake til indeks

 

En gave til folket fra kunstnere på Østlandet      av GN 2003

 

Ufordreid        av Arne Stav 2000

BIT       av GN 1999

Byen er en drøm        av GN 1995

En aften på atelieret        av GN 1988

DADA er kunst DADA har ingenting med kunst å gjøre       av GN 1985

Kunsten er håpløs, og plages stadig av hodepine, utløst av alt skvalderet omkring dens vesen      av GN 1990

Mail Art     av GN 1989

NBK Norges Beste Kamerater    av GN 1998

DEN PERFEKTE NOVELLE     av GN 1982

Spontane figurer i rå strek og poetisk rytme     av Fredrik Koch 2001

Korthugd klarhet      av Gard Olav Frigstad 1996

Idioten      av GN 2001

Tempera-ment     av GN 1998

Figurene   av May-Irene Aasen  1995

Kritikk:”Grensen for det grensesprengende”    av Gard Frigstad  1995

MØLLENBERG BOKUTSALG   av Harald Nissen  1998

Kaptajn Kaos    av Peter Laugesen  1996

Den krypende fyrstikkesken   av Roberto Ohrt   1994

What’s wrong with those Europeans?   av GN  1998

Guttorm Nordø   av Øivind Storm Bjerke  1996

Uten tittel   av GN 1990-2000

Bombola    av GN 1983-1990

Jeg vil være Kalif istedenfor Kalifen    av GN  1999