Publisert i ”Mellom slagene” (Stavanger Aftenblads internavis, nr. 2, juni 2001)

 

 

 

 

Spontane figurer i rå strek og poetisk rytme

 

Av Fredrik Koch

 

 

 

 

Rå i formen, nesten hemningsløst brutal i billeduttrykket. Likevel litt mildnet av en poetisk billedrytme, noe  lekent, humørfylt i streken og estetisk tiltalende i fargeholdningen. Slik  møter vi Guttorm Nordøs to malerier til årets trekning i Bedriftskunstforeningen.

 

 

 

- Helt siden akademiårene i Trondheim har jeg vært opptatt av å utvikle mitt eget, personlige uttrykk. Selv om miljøet var både fritt og spennende i de årene, det vil si midt på 1980-tallet, holdt jeg meg litt på utsiden, sier han. Ønsket ikke at lærerne skulle få for stor innflytelse.

 

Guttorm Nordø fant sitt personlige uttrykk.  Hvordan vil han beskrive seg som kunstner?

 

 

- Som kompromissløs, rett på sak, ekspressiv. Samtidig er det vel noe litt naivt i figurene mine, svarer han.

 

En dansk kunstskribent ga ham navnet ”Kaptajn Kaos” og beskrev ham som ”en uordenens mand”, - ”noe som gør ham normal i en sindssyg verden”. I Henie-Onstad Kunstsenters katalog fra 1996 skriver førstekonservator Øivind Storm Bjerke at Nordø har naturkraftens energi i seg. ”Han er som et bekkefar, som ikke lar seg stoppe, men som finner seg vei i terrenget uansett hvilke hindringer som måtte legges i veien”.

 

Det er nærliggende å tenke på Cobra-malere  som Asger Jorn, Constant og Karel Appel når en møter Nordøs malerier for første gang. Ble Guttorm Nordø påvirket av dem?

 

 

- Flere har vært inne på tanken, men jeg var ikke kjent med denne kunstnergruppen da jeg arbeidet for å finne min egen form. Med andre ord er jeg helt upåvirket av Cobra. Men i ettertid er det ikke vanskelig å forstå at spørsmålet blir stilt. Mitt uttrykk er grunnleggende menneskelig, slik det også lå i Cobras program. Som disse kunstnerne er jeg påvirket av det barnlige, det folkelige, det spontane. Den spanske kunstneren Miro har noe av det samme.

 

Nordø ser seg selv som et malerisk medium, slik går han opp i den kreative prosessen.

 

 

- Figurene kan være mennesker, monstre og fabeldyr. De oppstår spontant; jeg vet ikke hva de vil før de står der. De lever sitt eget liv, og så får både jeg selv og de som senere betrakter bildene la assosiasjonene strømme på. Jeg setter aldri titler på bildene; det ville lede betrakterens tanker i en gitt retning. Det vil jeg ikke.

 

 

Stilen har vært under utvikling i alle år.

I ti-året fra 1985 til 1995 arbeidet Nordø med figurer i flytende, svart tusj på papir eller papp. Uttrykket ble nærmest grafisk. Svært verdifulle år, og arbeider fra denne tiden ble innkjøpt av Nasjonalgalleriet, Norsk Kulturråd og Trøndelag Kunstgalleri. Senere hoppet figurene billedlig talt over i maleriet og ble inkorporert i det, i kraftig svart strek på rikt kolorert bakgrunn. Det er slik vi møter dem i Bedriftskunstforeningens to akrylmalerier.

 

Guttorm Nordø har arbeidet med mange kunstneriske uttrykksformer. Her er det tale om bredspektret kommunikasjon. Han har vært rockemusiker, jobbet med film og video, graffiti, surrealistiske kart og Artist Books. Det siste er en form for kunstnerisk produserte bøker i varierende teknikker og med varierende sidetall og opplag. Både Tate Gallery i London og Museum of Modern Art i New York har kjøpt slike bøker til sine kunstbiblioteker.

 

Nordø er et skrivende menneske. Han har gitt ut sitt eget kunst- og poesitidsskrift med den arabiske tittel ”El Djarida” (Avisen). Det kom nokså regelmessig ut kvartalsvis i årene 1985-87, og senere mer sporadisk. Det foreløpig siste nummeret – det 15. – kom ut for to år siden. Internasjonale bidragsytere medvirker som skribenter og illustratører, og har med årene skaffet Guttorm Nordø et bredt nettverk av likesinnede kunstnere.